Promocja UE

Projekty inwestycyjne UE realizowane/zrealizowane przez Urząd Miasta Świdnik

 • Świdnik przyjazny środowisku

Oś priorytetowa VI – Środowisko i czysta energia.
Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Koszt całkowity projektu – 3 039 071 PLN
Koszt kwalifikowany – 2 747 679 PLN
Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 335 527 PLN

 • Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik.

Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.
Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Koszt całkowity projektu – 17 732 530 PLN
Koszt kwalifikowany – 13 699 223 PLN
Wielkość przyznanego dofinansowania – 9 345 293 PLN

 • Adaptacja Kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku

Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.
Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Koszt całkowity projektu – 11 476 540 PLN
Koszt kwalifikowany – 3 464 389 PLN
Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 598 291 PLN

 • Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej – I etap

Oś priorytetowa V – Transport.
Działanie 5.2 – lokalny układ transportowy.
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Koszt całkowity projektu – 8 177 200,14 PLN
Koszt kwalifikowany – 6 516 614,72 PLN
Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 874 478,74 PLN

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Koszt całkowity projektu – 2 342 456,06 zł
Wielkość otrzymanej z EFRR dotacji – 1 733 220,98 zł

 • Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
Koszt całkowity projektu – 1 916 829,06 zł
Wielkość przyznanej z EFRR dotacji – 1 437 621,79 zł

 • Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej nr 17

Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1. – Infrastruktura drogowa. Planowany okres realizacji: 28.08.2006r. – 15.06.2008r.
Koszt całkowity projektu – 4 528 477,07 zł
Wydatki kwalifikowane – 4 017 015,02 zł
Wielkość przyznanej dotacji z EFRR – 75 % – 3 012 761,25 zł

 • Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
Koszt całkowity projektu – 2 427 860,99 zł
Wielkość przyznanej dotacji: EFRR – 75 % – 1 700 793,29 zł
Budżet państwa – 10 % – 226 772,02 zł

PUNKTY KONTAKTOWE Regionalnego Punktu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

 • Departament Wdrażania EFRR w UMWL

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, pok. nr 0.16
tel.: (81) 44 16 750 lub 800 888 776 (bezpłatna infolinia)
e-mail: defrr@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl/dw_efrr

 • Departament Wdrażania EFS w UMWL

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
ul. Czechowska 19 pok. nr 1, 20-072 Lublin
tel.: (81) 441 68 43, faks: (81) 441-68-53 lub 800 888 337 (bezpłatna infolinia)
e-mail: efs@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl/dw_efs

 • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl/lawp

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

poniedziałek- piątek: 7.30-15.30
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin, pok. 330
tel. (81) 46 35 363
e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl
www.rpo.lubelskie.pl/wup

PUNKTY KONTAKTOWE:

 • Główny Punkt Informacyjny w Lublinie

poniedziałek: 7:30-18:00; wtorek-piątek: 7.30-15.30
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, pok. 0.18
tel.: (81) 44 16 865, (81) 44 16 546, (81) 44 16 547
Bezpłatna infolinia: 800 175 151
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

 • Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej – Filia UMWL

poniedziałek: 7:30-18:00; wtorek-piątek: 7.30-15.30
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 34 35 844, fax (83) 34 22 882
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

 • Lokalny Punkt Informacyjny w Chełmie – Filia UMWL

poniedziałek: 7:30-18:00; wtorek-piątek: 7.30-15.30
pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: (82) 56 51 921, fax (82) 56 30 208
e-mail: chelm@feu.lubelskie.pl

 • Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu – Filia UMWL

poniedziałek: 7:30-18:00; wtorek-piątek: 7.30-15.30
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel.: (84) 63 80 267, fax (84) 63 93 134
e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

 • Lokalny Punkt Informacyjny w Puławach

poniedziałek: 7:30-18:00; wtorek-piątek: 7.30-15.30
ul. Centralna 9, 24-100 Puławy
tel.: (81) 88 66 126 , (81) 88 66 127
e-mail: pulawy@feu.lubelskie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia, 2016 - 12:29