Projekt

Świdnik przyjazny środowisku
Gmina Miejska Świdnik podjęła realizację projektu „Świdnik przyjazny środowisku”.

Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Świdnika przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego, jakości życia mieszkańców oraz podwyższenia świadomości ekologicznej wśród młodych Świdniczan.

Projekt Świdnik przyjazny środowisku dotyczy przede wszystkim montażu kolektorów służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Ich zadaniem jest wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgla, gazu, drewna, energii elektrycznej) energią słoneczną. Kolektory zlokalizowane będą na 264 budynkach mieszkalnych.

Drugim istotnym elementem projektu jest zaś budowa oświetlenia hybrydowego. Na obrzeżach Świdnika powstanie 40 lamp zasilanych energią wiatru i słońca. Lampy znajdować się będą na terenie, gdzie występują zbyt duże koszty budowy tradycyjnych oświetleń kablowych – tzn. przy ul. Nadleśnej i okolicach.

W celu promocji ekologicznego podejścia do środowiska przeprowadzony został konkurs plastyczny dla dzieci w wieku szkolnym. Jakość wykonanych prac przez młodych Świdniczan jest tak wysoka, iż Gmina zdecydowała się użyć prac konkursowych do celów promocyjnych projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3 mln zł. Kwota dofinansowania projektu ze środków unijnych przekracza 2 mln 300 tys. zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja: 23 października, 2015 - 23:25