Kontakt

Biuro Funduszy Europejskich
21-047 Świdnik
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

pokój: 22

tel: +48 81 751-76-45
fax: +48 81 751-76-08

e-mail: urzad@e-swidnik.pl

Kierownik biura
Urszula Łopatyńska
pokój: 22

tel: +48 81 751-76-45

e-mail: bfe@e-swidnik.pl

Prowadzone sprawy z zakresu:

przygotowania do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań budżetowych Gminy,
opracowywania wniosków o środki z funduszy europejskich i innych pomocowych, kredyty, pożyczki, dotacje, granty,
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań budżetowych Gminy,
opracowywania i uzgadniania założeń i projektów strategii rozwoju miasta oraz jej aktualizacja,
poszukiwania fachowego doradztwa do rozwiązywania kluczowych problemów gminy, obsługi inwestora,
gramadzenia i przetwarzania informacji o stanie miasta

BIP:   https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
strona UM: http://www.swidnik.pl/urzad-miasta


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


Lokalizacja Urzędu Miasta Świdnik