Efekt

Bieżący efekt działania instalacji solarnych w ramach projektu „Świdnik – przyjazny środowisku”


Typ instalacji Instalacja 2-kolektorowa Instalacja 3-kolektorowa Instalacja 4-kolektorowa SUMA:
Ilość energii wytworzonej przez kolektory słoneczne [kWh] 1002432 364474 148896 1515802
Ilość zaoszczędzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [tona] 267.32 97.19 39.71 404.22
Koszt zaoszczedzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [zł] 174418.28 63413.56 25909.58 263741.42
Redukcja emisji CO2 [tona] 494.54 179.8 73.46 747.8
Redukcja emisji tlenku węgla CO [tona] 12.03 4.37 1.79 18.19
Redukcja emisji tlenków siarki SOx/SO2 [tona] 5.13 1.87 0.76 7.76
Redukcja emisji tlenków azotu NOx/NO2 [tona] 0.59 0.21 0.09 0.89
Redukcja emisji pyłów zawieszonych TSP [tona] 3.21 1.17 0.48 4.86
Redukcja emisji benzo(a)pirenu [tona] 0 0 0 0
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) [GJ] 9094.81