Efekt

Bieżący efekt działania instalacji solarnych w ramach projektu „Świdnik – przyjazny środowisku”


Typ instalacji Instalacja 2-kolektorowa Instalacja 3-kolektorowa Instalacja 4-kolektorowa SUMA:
Ilość energii wytworzonej przez kolektory słoneczne [kWh] 1098941 397235 164010 1660186
Ilość zaoszczędzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [tona] 293.05 105.93 43.74 442.72
Koszt zaoszczedzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [zł] 191206.33 69116.15 28539.04 288861.52
Redukcja emisji CO2 [tona] 542.14 195.97 80.92 819.03
Redukcja emisji tlenku węgla CO [tona] 13.19 4.77 1.97 19.93
Redukcja emisji tlenków siarki SOx/SO2 [tona] 5.63 2.03 0.84 8.5
Redukcja emisji tlenków azotu NOx/NO2 [tona] 0.64 0.23 0.1 0.97
Redukcja emisji pyłów zawieszonych TSP [tona] 3.52 1.27 0.52 5.31
Redukcja emisji benzo(a)pirenu [tona] 0 0 0 0
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) [GJ] 9961.12