Efekt

Bieżący efekt działania instalacji solarnych w ramach projektu „Świdnik – przyjazny środowisku”


Typ instalacji Instalacja 2-kolektorowa Instalacja 3-kolektorowa Instalacja 4-kolektorowa SUMA:
Ilość energii wytworzonej przez kolektory słoneczne [kWh] 1393147 539724 246983 2179854
Ilość zaoszczędzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [tona] 371.51 143.93 65.86 581.3
Koszt zaoszczedzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [zł] 242399.13 93910.01 42971.67 379280.81
Redukcja emisji CO2 [tona] 687.29 266.27 121.84 1075.4
Redukcja emisji tlenku węgla CO [tona] 16.72 6.48 2.96 26.16
Redukcja emisji tlenków siarki SOx/SO2 [tona] 7.13 2.76 1.26 11.15
Redukcja emisji tlenków azotu NOx/NO2 [tona] 0.82 0.32 0.14 1.28
Redukcja emisji pyłów zawieszonych TSP [tona] 4.46 1.73 0.79 6.98
Redukcja emisji benzo(a)pirenu [tona] 0.01 0 0 0.01
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) [GJ] 13079.12