Efekt

Bieżący efekt działania instalacji solarnych w ramach projektu „Świdnik – przyjazny środowisku”


Typ instalacji Instalacja 2-kolektorowa Instalacja 3-kolektorowa Instalacja 4-kolektorowa SUMA:
Ilość energii wytworzonej przez kolektory słoneczne [kWh] 1380241 534343 243569 2158153
Ilość zaoszczędzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [tona] 368.06 142.49 64.95 575.5
Koszt zaoszczedzonego paliwa potrzebnego do ogrzewania wody [zł] 240148.11 92970.45 42377.93 375496.49
Redukcja emisji CO2 [tona] 680.91 263.61 120.16 1064.68
Redukcja emisji tlenku węgla CO [tona] 16.56 6.41 2.92 25.89
Redukcja emisji tlenków siarki SOx/SO2 [tona] 7.07 2.74 1.25 11.06
Redukcja emisji tlenków azotu NOx/NO2 [tona] 0.81 0.31 0.14 1.26
Redukcja emisji pyłów zawieszonych TSP [tona] 4.42 1.71 0.78 6.91
Redukcja emisji benzo(a)pirenu [tona] 0.01 0 0 0.01
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) [GJ] 12948.92