Zakończenie projektu „Świdnik przyjazny środowisku”

Zakończenie projektu „Świdnik przyjazny środowisku”

Dobiegła końca realizacja projektu „Świdnik przyjazny środowisku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji to 3 039 070,64 zł, z czego 2  0331 880 zł  to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wydatków kwalifikowanych).

Roboty związane z montażem instalacji solarnych w domach mieszkańców zakończyły się we wrześniu 2015 r. Zakończenie finansowe projektu, tj. akceptacja ostatniego wniosku o płatność oraz przekazanie ostatniej transzy dofinansowania miało miejsce w czerwcu 2016 roku.

Przedsięwzięcie obejmowało montaż 264 instalacji solarnych (składających się z 2, 3 lub 4 paneli – w zależności od liczby domowników) służących do ogrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach.

W ramach promocji projektu odbył się konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na najciekawsze prace promujące odnawialne źródła energii. W tym samych celu powstała również strona internetowa (http://www.kolektory.e-swidnik.pl/).

Dzięki zwiększeniu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii zrealizowanie projektu przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego. Zmniejszyła się ilość gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, a także ilość odpadów wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych.

Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na zamontowanie kolektorów słonecznych mogą liczyć na zmniejszenie koszty wytwarzania energii cieplnej w swoich gospodarstwach domowych.