Kolektory słoneczne

Świdnik przyjazny środowisku – kolektory słoneczne

Projekt Świdnik przyjazny środowisku, realizowany przez Gminę Miejską Świdnik który obejmuje między innymi montaż kolektorów słonecznych przeszedł w fazę realizacji.

W dniu 26 czerwca 2015r. została podpisana umowa z Wykonawcą – firmą DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski. Została także podpisana w dniu 6 lipca 2015r. umowa na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Wysokość dofinansowania pozwala na ograniczenie wkładu finansowego mieszkańców do 15 % wartości brutto kosztu instalacji. W dniach 13, 14, 15 lipca odbyły się spotkania Wykonawcy z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie, gdzie został przedstawiony zakres projektu, etapy realizacji, zasada działania solarów, ich parametry i zasady montażu oraz harmonogram realizacji. Obecnie trwają wizje lokalne w miejscach instalacji kolektorów.

Harmonogram wizji lokalnych (do pobrania tutaj)

Biuro Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Świdnik
e-mail: bfe@e-swidnik.pl
tel: (81) 751-76-45