Fotowoltaika, solary, pompy ciepła z dofinansowaniem – Świdnik ponownie stara się o dofinansowanie na „zieloną energię”

Fotowoltaika, solary, pompy ciepła  z dofinansowaniem – Świdnik ponownie stara się o dofinansowanie na „zieloną energię”

W czerwcu 2016 r. Gmina Miejska Świdnik złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 3 projekty „Świdnik przyjazny środowisku etap II”, na łączną kwotę prawie 11,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 7,1 mln zł. W przypadku uzyskania tych pieniędzy, ze środków gminy przeznaczone zostanie dodatkowe 4,4 mln zł na realizację projektów.

Dotyczą one domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli oraz innych obiektów miejskich. Świdnik stara się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Pierwszy, ze złożonych projektów, obejmuje 19 obiektów użyteczności publicznej, na których zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne, służące do produkcji energii elektrycznej, z energii słonecznej. W efekcie obniży to znacznie koszty eksploatacyjne.

Drugi projekt obejmuje 201 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych, czyli wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej.

Trzeci natomiast dotyczy ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i również adresowany jest do gospodarstw domowych. W jego ramach planowana jest instalacja 69 pomp i 217 ogniw fotowoltaicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów tego typu, wynosi 429 mln zł. Na wyniki naboru trzeba będzie poczekać do września 2017 roku.

Złożone wnioski są kontynuacją działań, które gmina rozpoczęła programem „Świdnik przyjazny Środowisku” w ramach, którego zainstalowano 264 instalacje solarne  służące mieszkańcom od 2015 roku. Ich realizacja wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne i przyczyni się do realnych oszczędności w domowych budżetach.