Archiwa kategorii: Aktualności

Fotowoltaika, solary, pompy ciepła z dofinansowaniem – Świdnik ponownie stara się o dofinansowanie na „zieloną energię”

Fotowoltaika, solary, pompy ciepła  z dofinansowaniem – Świdnik ponownie stara się o dofinansowanie na „zieloną energię”

W czerwcu 2016 r. Gmina Miejska Świdnik złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 3 projekty „Świdnik przyjazny środowisku etap II”, na łączną kwotę prawie 11,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 7,1 mln zł. W przypadku uzyskania tych pieniędzy, ze środków gminy przeznaczone zostanie dodatkowe 4,4 mln zł na realizację projektów.

Dotyczą one domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli oraz innych obiektów miejskich. Świdnik stara się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Pierwszy, ze złożonych projektów, obejmuje 19 obiektów użyteczności publicznej, na których zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne, służące do produkcji energii elektrycznej, z energii słonecznej. W efekcie obniży to znacznie koszty eksploatacyjne.

Drugi projekt obejmuje 201 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych, czyli wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej.

Trzeci natomiast dotyczy ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i również adresowany jest do gospodarstw domowych. W jego ramach planowana jest instalacja 69 pomp i 217 ogniw fotowoltaicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów tego typu, wynosi 429 mln zł. Na wyniki naboru trzeba będzie poczekać do września 2017 roku.

Złożone wnioski są kontynuacją działań, które gmina rozpoczęła programem „Świdnik przyjazny Środowisku” w ramach, którego zainstalowano 264 instalacje solarne  służące mieszkańcom od 2015 roku. Ich realizacja wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne i przyczyni się do realnych oszczędności w domowych budżetach.

Zakończenie projektu „Świdnik przyjazny środowisku”

Zakończenie projektu „Świdnik przyjazny środowisku”

Dobiegła końca realizacja projektu „Świdnik przyjazny środowisku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji to 3 039 070,64 zł, z czego 2  0331 880 zł  to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wydatków kwalifikowanych).

Roboty związane z montażem instalacji solarnych w domach mieszkańców zakończyły się we wrześniu 2015 r. Zakończenie finansowe projektu, tj. akceptacja ostatniego wniosku o płatność oraz przekazanie ostatniej transzy dofinansowania miało miejsce w czerwcu 2016 roku.

Przedsięwzięcie obejmowało montaż 264 instalacji solarnych (składających się z 2, 3 lub 4 paneli – w zależności od liczby domowników) służących do ogrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach.

W ramach promocji projektu odbył się konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na najciekawsze prace promujące odnawialne źródła energii. W tym samych celu powstała również strona internetowa (http://www.kolektory.e-swidnik.pl/).

Dzięki zwiększeniu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii zrealizowanie projektu przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego. Zmniejszyła się ilość gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, a także ilość odpadów wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych.

Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na zamontowanie kolektorów słonecznych mogą liczyć na zmniejszenie koszty wytwarzania energii cieplnej w swoich gospodarstwach domowych.

Kolektory słoneczne

Świdnik przyjazny środowisku – kolektory słoneczne

Projekt Świdnik przyjazny środowisku, realizowany przez Gminę Miejską Świdnik który obejmuje między innymi montaż kolektorów słonecznych przeszedł w fazę realizacji.

W dniu 26 czerwca 2015r. została podpisana umowa z Wykonawcą – firmą DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski. Została także podpisana w dniu 6 lipca 2015r. umowa na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Wysokość dofinansowania pozwala na ograniczenie wkładu finansowego mieszkańców do 15 % wartości brutto kosztu instalacji. W dniach 13, 14, 15 lipca odbyły się spotkania Wykonawcy z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie, gdzie został przedstawiony zakres projektu, etapy realizacji, zasada działania solarów, ich parametry i zasady montażu oraz harmonogram realizacji. Obecnie trwają wizje lokalne w miejscach instalacji kolektorów.

Harmonogram wizji lokalnych (do pobrania tutaj)

Biuro Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Świdnik
e-mail: bfe@e-swidnik.pl
tel: (81) 751-76-45